BIS Trondheim er BI Trondheim sin egen studentorganisasjon av og for studenter. Vi sørger for en ekstraordinær merverdi til din hverdag som student, men hva betyr egentlig dette i praksis tenker du sikkert nå? Dette betyr at BIS er en arena du kan engasjere deg i for å bli kjent med fantastiske mennesker som også vil bli kjent deg. Du kan delta på arrangementene som arrangeres for å få uforglemmelige opplevelser og du kan bli en del av organisasjonen for å ta tiden din på BI til et nytt nivå.

Man kan si det slik at for hver uke når du er med i BIS Trondheim, blir du kjent med 5-10 nye studenter og da tar det ikke lang tid før BIS Trondheim er en eneste stor vennegjeng – DIN vennegjeng.

BIS består av forskjellige grupper av studenter som er delt inn i utvalg, undergrupper og prosjekter:

Utvalg er grupper som er ansvarlig for kjernedriften av organisasjonen BIS. Et fint eksempel er økonomiutvalget som hjelper den som er økonomiansvarlig i ledelsen med sine oppgaver overfor BIS Trondheim sin økonomi.

Undergrupper kan være så mangt. Ønsker du å starte en undergruppe for noe du engasjerer deg for, kan dette enkelt søkes om og realiseres. Beste måten å forklare undergrupper på er nok å komme med et eksempel på en: Women@BI er en undergruppe som ble startet av en gruppe kvinnelige studenter som ønsket å jobbe for å, blant annet, fremme kvinner for lederstillinger i arbeidslivet.

Prosjekter er større arrangementer. Du kan være med å arrangere Næringslivsdagen som er et faglig arrangement arrangert av NLD komiteen som gir studenter muligheten til å møte masse bedrifter på stands og høre på foredrag av ikoner fra næringslivet. Et annet eksempel er Fadderullan som arrangeres hver høst ved skolestart. Det vil si at neste år kan nettopp du være med å arrangere Fadderullan og hvor kult er ikke det?

Innenfor idretten, som har økt stort de siste årene, er det mye på programmet:
Aktivitetene vi tilbyr på campus er fotball, håndball, innebandy, volleyball, amerikansk fotball, cheerleading, tennis, friluft, langrenn og løping. Flere av idrettene er også representert på Årsoppgjøret, som er et sportslig arrangement som gjennomføres årlig. Her møtes BI og TØH i et prestisjetungt oppgjør.

Vi står også for flere store arrangementer som Vinterlekene, BI ball & revy og Markedsuka. I tillegg kjører vi flere lavterskel-arrangementer gjennom hele skoleåret.

 

Strategi BI Studentsamfunn

Visjon: BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter.

Kjerneverdier:

Modig
Vi skal være en uredd og fremtidsrettet organisasjon. Dette gjør vi ved å være ambisiøs og ha mot til å utfordre etablerte tankesett og normer. Vi tør å stille krav til oss selv og andre og være løsningsorientert i alle situasjoner. Mot er å kunne stå opp for noe eller noen og være tydelig i våre meninger.
Nyskapende
Vi skal tenke nytt, være innovativ og legge til rette for oppstart av nye tilbud. Vi skal kunne se muligheter, tørre å stille spørsmål og være nysgjerrig. Vi skal oppfordre til kreativitet og
dermed tilrettelegge for lavterskeltilbud.
Inspirerende
Vi skal engasjere og inspirere til aktivitet. Vi skal oppfordre dem rundt oss til å være seg selv og dermed stimulere til god innsats. Vi ønsker at alle skal kunne vokse i sin rolle og dermed utvikle seg selv faglig og sosialt. Vi skal være synlige, skape en kultur for entreprenørskap og
være forbilder for andre.
Inkluderende
Vi skal ha et åpent sinn og inkludere alle. Alle skal ha mulighet til å delta, gjennom dette skaper vi et mangfold. Ved å støtte og lytte til hverandre samt være rause og forståelsesfulle, bidrar vi til en inkluderende kultur med høy grad av aksept for ulikheter.

 

Fokusområder:

Fag

 • BIS skal jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt bidra til et godt fysisk læringsmiljø.
 • BIS skal supplere Bis faglige teori ved å i tillegg tilby en praktisk tilnærming til teorien.
 • BIS skal bidra til intern læring i organisasjonen, samt muligheter for engajserte til å tilegne seg ytterligere kunnskap via eksterne kilder.

Velferd

 • BIS skal skape et engasjerende studentmiljø ved å avholde sosiale arrangementer og tilrettelegge for og med studentenes interesser.
 • BIS skal tilrettelegge for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og velferd.

 Samfunn

 • BIS skal synliggjøre organisasjon gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre forum.
 • BIS skal sammen med BI og SBIO bidra til å fronte studentenes interesser og rammevilkår eksternt.
 • BIS skal jobbe aktivt for å profilere, verne om og styrke interessene til BI-studentene i media.

 Næringsliv

 • BIS skal være brobygger mellom studentene og næringslivet
 • BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet.
 • BIS skal aktivt jobbe for å synliggjøre BI-studentenes unike kvaliteter.