Kommunikasjonsutvalget ved BI – campus Trondheim tilbyr medieløsninger til studentsamfunnet. Utvalget jobber med kreativt arbeid som grafisk design, fotografering og tekstarbeid.

Kommunikasjonsutvalget har normalt 1 ukes leveringstid fra oppdraget er godkjent og delegert til en i utvalget. Man kan få gjort inntill tre revisjoner på arbeidet.

Dersom du/dere har noen spørsmål kan du/dere sende mail direkte til: ku.media@outlook.com

Vi gleder oss til å samarbeide med deg/dere!

Alt arbeid produsert av Kommunikasjonsutvalget ved BI Trondheim skal krediteres (med logo og/eller link til KU sine FB-sider).