Foto & film

Retningslinjer for bestilling:

 

Foto:

  • Oppdrag skal sendes inn senest 1 uke før bildene skal bli tatt
  • Fotografer skal ha 1 uke på seg til etterarbeid og redigering

Film:

  • Oppdrag skal sendes inn senest 1 uke før filming skal gjennomføres
  • Filmansvarlig skal ha opp til 2 uker på seg til etterarbeid og redigering

Film & Foto

Her kan du legge inn bestilling av film/ foto materiale:
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.