Har du en interesse for aksjer og investering? Her kan du lese om utviklingen til Bull Invest sin portefølje den siste tiden:

Porteføljeoppdatering 15.11.2017:

Denne uken er porteføljen opp 1.35%. Mens benchmark i tilsvarende periode er ned 2.14%. Samlet ligger porteføljen opp 6.65% mot indeks som er opp 1.65%. Utvalget er fornøyd med posisjoneringen og gjør derfor ingen endringer.
Porteføljen består av følgende aksjer:
Odfjell Drilling: (ODL): 20%
SR-Bank: (SRBANK): 25%
Songa Bulk: (SBULK): 15%
Grieg Seafood: (GSF): 20%
Flex LNG: (FLN): 20%

Bull Invest V/ Eirik Antonio Eide