SIT

SIT

TRENING

SiT har treningstilbud i tre idrettsbygg – ved Solsiden, Gløshaugen og på Dragvoll.
For halvårskort koster det 1000,- , og et helårskort koster 1700,-.

Du har også mulighet til å kjøpe månedskort, der en måned koster 350,- og hvis du kjøper for to måneder av gangen koster dette 600,-. Disse er gyldig fra kjøpsdato til en eller to måneder fram i tid.
Dette gjelder alle studenter ved BI.

REFUSJONSORDNING

Tannhelserefusjonsordningen er et tilbud til deg som har høye utgifter i forbindelse med tannlege, sykdom eller skade. Hos SIT får du økonomisk støtte utover det som folketrygden og andre etater er forpliktet til etter loven.

Dette får du støtte til:

– tannhelsesjekk
– nødvendig tannlegebehandling(lystgass og narkose krever henvisning fra lege/psykolog). Her er
– spesialisthelsetjenester listet opp under HELFO egenandelstak 2. Her er det en egenandel på 2000 kr
– Helsetjenester lisensiert av norske helsemyndigheter. Her er det en egenandel på 2500 kr

Refusjonsordningen dekker ikke kosmetisk tannbehandling, vaksiner, prevensjon og private legesenter.
For å se hvor mye du kan få igjen på refusjon og hvordan skrive søknad, gå inn på https://www.sit.no/helse/refusjon.
Husk at søknadsfristen er 31 Januar 2016.
det en egenandel på 2000 kr

FORENINGER

SiT gir også økonomisk støtte til studentenes egne foreninger. Her finner du oversikten over søknadsfrister og hvordan søke om støtte.
De tilbyr også kurs for de som har verv i studentforeninger.

DITT EGET HELSETILBUD

Legesenteret på Gløshaugen kan ta imot deg hvis du må ha legetime i forbindelse med studiene (f.eks. om du er syk på eksamensdagen). På helsestasjonen kan du få veiledning om prevensjon, kjønnssykdommer, abort, samliv og seksualitet. Her kan du lese mer om dette.

Hver torsdag mellom 11 – 15 finner du helsesøster i SiT- rommet i andre etasjen på campus. SiT rommet ligger i gangen til den nye lesesalen.

Psykologtjenesten hjelper deg om du skulle få problemer med familieliv, samboere, foreldre, barn, medstudenter og ikke minst studiene. Dette kan du lese mer om her.

BARNEHAGE

SiTs barnehager er spesialtilpasset studentforeldre og deres barns behov. De har også ulike tilbud til studentforeldre som ikke har barn i deres barnehager. Her kan du lese mer om SiTs barnehagetilbud.

DU FÅR INNFLYTELSE

Som student kan du være med på å påvirke SiTs virksomhet, enten ved å ta opp spørsmål direkte, eller gjennom studentene i Velferdstinget. Studentene har også flertall i styret til SiT.
SiT har nå tilbud til alle byens studenter. Med over 350 ansatte og tilknyttede selskaper driver SiT også kantiner, kiosker, kaffebarer, bokhandler, forlag, trykkeri og reisebyrå.

På www.sit.no kan du lese mer om de ulike tilbudene deres.

 

VELFERDSTINGETvelferdstinget

Som medlem av SiT har nå BIS et mandat i Velferdstinget i Trondheim. Mandatet representerer BIS Trondheim i studentformuet Velferdstinget.

Det velges hvert år ny representant fra BIS til Velferdstinget. I BIS er denne personen underlagt Fagansvarlig.
I Velferdstinget arbeider du sammen med representanter fra de andre studentforeningene i byen, og jobber for velferd til alle studentene i Trondheim.
Ønsker du å påvirke hva semesteravgiften brukes på? Her kan du lese mer!

 

Her er et kort innsyn i hva man arbeider med:
«Velferdstinget skal velge hvilke velferdsordninger det er behov for og studentene ønsker, hvor mye semesteravgift studentene skal betale og ikke minst hva semesteravgiften skal brukes til.
Ledelsen i Velferdstinget jobber også med nasjonale saker som studenters rettigheter til deltidssykemelding under studier, studiestøtte og bolig. Vi er trondheimsstudentenes ansvarlige i idrett-, bolig- helse- og velferdsspørsmål. Sammen med Velferdstingene i Norge (ViN) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) jobber vi tett om nasjonale kampanjer, lobby mot komiteene på stortinget, samt kunnskapsdepartementet og finansdepartementet. Vi lobber og jobber mye med de lokale stortingsrepresentantene fra Trondheim og Sør Trøndelag for å få gjennom studentsaker, og sikre at stortingsrepresentantene våre taler studentenes sak i sine komiteer og på talerstolen i stortinget.»

 

Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer om Velferdstinget? Da klikker du her.